Sosyal Medya

Diğer Paraneoplastik Sendromlar

Diğer Paraneoplastik Sendromlar

Anti-Ma1 ve Ma2 (Ta) antikorları paraneoplastik beyinsapı, limbik sistem ve diensefalon bulguları olan olgularda saptanabilirler.

Anti-Ma ilişkili sendromlar:

Anti-Ma1 ve Ma2 (Ta) antikorları paraneoplastik beyinsapı, limbik sistem ve diensefalon bulguları olan olgularda saptanabilirler. Anti-Ma sendromunda mezensefalon ve diensefalonun ön planda tutulmasına bağlı olarak zengin okülomotor bulgular, parkinsonizm, uyku bozukluğu ve hiponatremi sıklıkla gözlenir. Anti-Ma2 antikoru daha sık olarak saptanır ve olguların çoğu testis kanseri olan genç erkeklerdir. Daha nadiren özellikle yaşlı erkeklerde ve kadınlarda anti-Ma1 ve daha az olarak anti-Ma2 antikoru ile akciğer, meme, parotis, kolon kanserleri arasında ilişki bildirilmiştir. Anti-Ma antikorları immunhistokimyasal olarak santral nöronların ve testis germ hücrelerinin nukleolusu ile ve sorumlu kanserle reaksiyon verir ve 37-40 kD proteinleri tanır. Anti-Ma2 (Ta) ile ilişkili testis tümörlü olgularda prognoz diğer paraneoplastik sendromlara göre daha iyidir.

Nekrotizan miyelopati:

Lösemi, lenfoma, akciğer kanseri ile ilişkili olabilir. Asandan parapleji ve radiküler ağrı görülür. MR’da omurilik normal veya şiş görünebilir, dağınık kontrast tutulumu gösterebilir. Patolojide omurilikte bütün tabakalarda inflamasyonsuz nekroz görülür.

Miyelit:

Genellikle anti-Hu sendromunun parçası olarak karşımıza çıkar. MR normaldir veya kontrast tutulumu gösteren lezyon görülebilir. Patolojide ön ve arka boynuzda baskın inflamasyon vardır.

Paraneoplastik motor nöron sendromları: Lenfoma ve diğer bazı kanserlerde görülür; üç grupta incelenebilir: 1.hızlı ilerleyici motor nöron hastalığı + anti-Hu (KHAK, prostat) ; 2.primer lateral skleroz + antikorsuz (meme); 3.ALS-benzeri + antikorsuz (meme, jinekolojik, Hodgkin,(KHAK-dışı). Bu üçüncü grupta rastlantısal olma ihtimali yüksektir.